รับเหมาระบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า SNDENKI
รับเหมาระบบไฟฟ้า แก้ปัญหาระบบไฟฟ้า กันน้ำท่วม ออกแบบระบบไฟฟ้า


340/982 หมู่3 ม.ปัญญานคร ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Tel. 02-7108008 Mobile. 081-8598836
Fax. 02-3231971

ELECTRICAL DESIGN & INSTALLATION CONTROL SYSTEM

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ งานวิศวกรรมไฟฟ้า Standard Japan บริการ รับออกแบบ วางแผน ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม รับแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม พัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

 

 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ (Electrical Hight - Low Voltage Installation)
 • ตรวจเช็ค ACB ( Function Test ) และ CAP. BANK (ACB ( Function Test ) & CAP. BANK Check)
 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้า Thermo Scand (Electrical System Check, Thermo Scan)
 • ออกแบบ - คำนวณ - ขออนุญาต (Design - Estimate - Approve)
 • รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Installation)
 • ประกอบและติดตั้ง ตู้สวิทช์บอร์ด (MDB) (Switch Board Maker ( MDB )
 • ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน (Improve Electrical System)
 • ติดตั้ง โคมไฟ ระบบแสงสว่าง (Lighting System)
 • เดินสายไฟฟ้า ภายในโรงงาน (Cable Feeder)
 • บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า (Preventive Maintenance ( PM ))
 • ที่ปรึกษา ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
 • ออกแบบระบบไฟฟ้า รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ออกแบบตู้ MDB